Oferta

Biuro Rachunkowe KASIA oferuje prowadzenie księgowości w zakresie:

 

I Książka przychodów i rozchodów

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
– prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych,
– prowadzenie ewidencji wyposażenia,
– dokonywanie rozliczeń podatku VAT ,
– sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym, podatku VAT,
– prowadzenie kadr  i sporządzanie listy płac,
– prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS.

 

III Księgi rachunkowe

  • prowadzenie pełnej księgowości,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
  • sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku VAT, CIT,
  • dokonywanie rozliczeń podatku VAT, CIT,
  • obsługa kadrowo-płacowa,
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
  • sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat,
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.

 

Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie karty podatkowej.

Oferujemy również sporządzanie wniosku VZM-  zwrot podatku VAT za materiały budowlane według ustawy obowiązującej do 31.12.2013r jak również według nowej ustawy o budownictwie mieszkaniowym obowiązującej od 01.01.2014r.

 

Dokonujemy również rozliczeń podatkowych dla osób fizycznych- PIT-37.

II Ryczałt ewidencyjny

– prowadzenie ewidencji przychodów,
– prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
– prowadzenie wykazu środków trwałych,
– dokonywanie rozliczeń podatku VAT,
– sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym, podatku VAT,
– prowadzenie kadr i sporządzanie listy płac,
– prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS.

 

IV Kadry i Płace

– prowadzenie akt osobowych pracowników,
– prowadzenie spraw pracowników wynikających ze stosunku pracy,
– rejestrowanie pracownika w ZUS i wyrejestrowywanie, oraz sporządzanie raportów RMUA,
– sporządzanie listy płac
– sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-11.

Adres Biura dla klientów
ul.Żołnierzy I Dywizji WP 98
84-230 Rumia

Biuro Rachunkowe KASIA
Księgowa Katarzyna Kass
ul. Św.Marka 30
84-230 Kazimierz
k/Rumi  gmina Kosakowo

NIP 9580175091

Obszar działania:
Rumia, Reda, gmina Kosakowo, Wejherowo i okolice, Gdynia i okolice, powiat pucki, Sopot, Gdańsk